Machaseh

Mann med skjegg lue og hette over lua

I skyggen av fremskritt eller konflikt, ligger det Israelske samfunnets marginaliserte mennesker. Hver femte husstand i Israel mottar støtteordninger, men disse er ikke alltid nok for å dekke hverdagens behov. I et samfunn med høye levekostnader og sparsomme sosiale tilskudd, kommer ikke alle ut på plussiden.

En studie fra 2016 viser at nesten 22% av Israels befolkning lever i fattigdom, det tilsvarer 1,8 millioner mennesker. Av alle barn i Israel regnes hele 35,6% av dem å leve i fattigdom, og over 23% av de som mottar sosial støtte sier at de ofte er sultne grunnet mangel på penger. Fattigdom er en av de største årsakene til utenforskap, og det rammer aller hardest barn.

Det største sosiale behovet i Israel er knyttet til utsatte barn grunnet deres foreldres ulike mentale og situasjonsbetingede utfordringer. Dernest er det fattigdom knyttet til funksjonshemminger, alderdom eller medisinske forhold. I tillegg har nærmere en tredjedel av de som har mottatt sosial støtte, opplevd seksuelle overgrep. Alle disse trenger støtte utover den finansielle støtten de mottar fra det offentlige. De trenger et trygt og godt sted å søke tilflukt.

Machaseh er en ideell velferdsorganisasjon som driver diakonalt arbeid blant de mest marginaliserte menneskene i det israelske samfunnet, uavhengig av religion, kultur og etnisitet. Navnet betyr tilfluktssted og ønsker å være et sted for de mest sårbare menneskene i samfunnet. Igjennom arbeidet tar en seg av holocaustoverlevende, kvinner som har vært utsatt for menneskehandel, flyktninger, hjemløse, fattige, etiopiske alenemødre, rusavhengige og traumelidende mennesker. I tillegg tilbyr en familierådgivning og undervisning om relasjonsbygging. Et arbeid som har enorm betydning for enkeltmennesker.

Vi inviterer deg med til å bety en forskjell for mennesker som virkelig trenger vår støtte. Du kan enten være med som sponsor eller deltaker, og gi mennesker en trygg og meningsfull hverdag.