Fred- og forsoningsarbeid

Ung kvinne med krøllete hår som ser mot venstre

Nesten hver dag møter vi overskrifter om Israel-Palestina konflikten. Det høye trusselnivået er overhengende og den spente situasjonen medfører enorme psykiske og fysiske plager for både israelere og palestinere.

En av de største utfordringene i konflikten er at mennesker bygger opp hat og fordommer mot hverandre. Det skyldes at det finnes ytterst få møteplasser hvor både israelere og palestinere kan møtes. I tillegg har det også bygget seg opp et skille mellom israelske jøder og israelske arabere. Det gjør at det er helt nødvendig å skape en møteplass for disse menneskene, slik at en kan bygge broer over disse skillene.

BridgeBuilders er et prosjekt som søker å bygge enhet mellom jesustroende jøder, arabere og palestinere. Disse møtes i trygge omgivelser for å bygge vennskap, være i fellesskap, lære om konflikthåndtering, dele hverandres historier og å bryte ned fordommer. Ved å samles om troen, ønsker vi å bygge enhet blant disse – og det virker.

Den kristne palestineren Nasri er en av BridgeBuilders-deltakerne som fikk et helt nytt syn på menneskene på den andre siden av konflikten. Som deltaker var han med for å vise sin forakt ovenfor jødene. Som han selv sier i et intervju i forkant av prosjektet, «Jeg har aldri møtt en jøde, men jeg hater dem». Under den første samlingen som gikk over 10 dager, møtte han jøden David. De fikk åpnet seg for hverandre, dele av hverandres opplevelser og fikk bygget et solid vennskap. På slutten av oppholdet deler Nasri, «Etter hvert oppdaget jeg at ikke alle jøder er like. De verken tenker eller handler på samme måte. Nå har jeg fått mange venner blant dem. Spesielt David … Jeg anser ham som min bror».

Det finnes mange slike historier fra BridgeBuilders hvor jøder, arabere og palestinere får brutt ned sine fordommer og bygget opp vennskap med andre mennesker på tvers av konflikten. Det er en krevende prosess som trenger mye tilrettelegging, kompetente ledere og individuell oppfølging. I tillegg er det ulike dynamikker som må håndteres ut ifra de tre ulike perspektivene i konflikten.

Nå har du muligheten til å være med å støtte dette viktige arbeidet. Vær med å bygge broer i en av verdens mest kjente konflikter, slik at israelere, arabere og palestinere kan komme sammen og bygge vennskap.