Ebenezerhjemmet

Eldre kvinne

In youth, the days are short, and the years are long. In old age, the years are short and days long”.
- Pave Paul VI
 

Alderdom er en fase som byr på store omveltninger i livet, både fysisk og mentalt. Mennesker som en tidligere har kunnet le og gråte med gjennom hele livet, er ikke lenger. De er borte. Tilbake står en ensom med et liv fylt med erfaringer, gleder og sår. Hvordan kan livet føles meningsfylt når en ikke lenger har mulighet til å gjøre det en er glad i med dem en er glad i?

Den eldre befolkningen i Israel utgjør 939 000 eller 11% av Israels befolkning. For dem innebærer alderdommen en fortid med konflikter, kriger, usikkerhet og angst. Mange har hatt en oppvekst uten foreldre, søsken eller andre familiemedlemmer som følge av Holocaust, og noen var selv ofre for grusomhetene. Ifølge en undersøkelse fra 2016 var over 200 000 av den israelske befolkningen overlevende fra holocaust og dens umenneskelige lidelser.

Den samme undersøkelsen viser at 33% av den eldre befolkningen (65+) har begrenset mobilitet, og at en like stor andel føler seg ensomme. For mange innebærer det at en ikke får opprettholdt et tilstrekkelig aktivitetsnivå, men enda mer alvorlig er det at det også reduserer mulighetene å møte venner og andre mennesker.

For Jesustroende jøder, arabere og andre, rammer dette ekstra hardt. De har levd i et samfunn hvor det å tro har kostet. De har vært en minoritet som har måttet kjempe for sin rett i det Israelske samfunnet. Når så alderdommen begrenser mobiliteten, rammer det ikke bare fysisk og psykisk. Det hindrer dem også å utøve sin tro. For mange er menigheten og fellesskapet det viktigste i livet. Det ene som har vært trygt og fast i et turbulent og usikkert liv.

Ebenezerhjemmet i Haifa er et av de få aldershjemmene i Israel som også tar vare på deres åndelige behov. Her får beboerne utfolde sine kreative sider, de får bygge gode vennskap, og de får holde seg i aktivitet. Samtidig holdes det også andakt, bønn og fellesskap hver dag. Det skaper ikke bare en god og trygg tid i livets siste fase, men det tilfører både mening og glede i hverdagen. Som en av beboerne meddelte, «Jeg har jobbet store deler av livet i en menighet, men å komme hit har forvandlet livet mitt. Troen har fått vokse igjen».

Nå har du muligheten til å gi flere mennesker en trygg og meningsfull alderdom gjennom å løpe eller støtte oss. For selv om alderdommen medfører noen begrensninger og utfordringer, kan de siste årene av livet også være de mest givende og betydningsfulle, og du kan få være med å gi flere mennesker muligheten til å oppleve det. 

Du kan lese mer om den eldre befolkningens helse i Israel på: brookdale.jdc.org.il (PDF)